Home > Productgroepen > Prototyping > UV-lamproosters voor baggerschepen

UV-lamproosters voor baggerschepen

Thalens PPS werd gevraagd om voor de maritieme en offshore industrie maatwerk aluminium lamproosters te leveren ten behoeve van UV-lampen. Het product zou op onder andere baggerschepen worden toegepast.

Thalens PPS voorzag in de volgende oplossing. Lassen was geen optie aangezien dit veel arbeid zou vergen en daarnaast ook te veel warmte-inbreng in dit zeer kwetsbaar product zou hebben gebracht. In plaats van lassen is dan ook een unieke bevestigingswijze toegepast.

In een aluminium strip van 13 x 0.8 mm zijn met standaard gereedschappen uitsparingen aangebracht die na samenvoegen van de afzonderlijke strippen een onlosmakelijke verbinding vormden. Deze verbinding zorgde ervoor dat het gehele product vlak en spanningsvrij uitgevoerd kon worden en daarnaast uit kostenoverweging ook een uitkomst bleek te zijn.