Home > Productgroepen > Prototyping

Prototyping

Laserlassen 0.8mm aluminiumLaserlassen 0.8mm aluminium
InformatiezuilInformatiezuil
UV lamproosterUV lamprooster
Aluminium verspaningAluminium verspaning

Onze engineers begeleiden uw project van begin tot eind. Zij brengen uw wensen in kaart een gaan vervolgens, samen met u, aan de slag met een ontwerp. De tekenaars en engineers ontwikkelen uw product aan de hand van hun kennis en ervaring, maar met uw tekeningen en input als leidraad. Middels prototyping bieden wij de mogelijkheid om prototypes van producten te ontwikkelen. 

Onderstaand noemen wij enkele voorbeelden van engineeringsprocessen.

UV-lamproosters voor baggerschepen

Thalens PPS werd gevraagd om voor de maritieme en offshore industrie maatwerk aluminium lamproosters te leveren ten behoeve van UV-lampen. Het product zou op onder andere baggerschepen worden toegepast.

Thalens PPS voorzag in de volgende oplossing. Lassen was geen optie aangezien dit veel arbeid zou vergen en daarnaast ook te veel warmte-inbreng in dit zeer kwetsbaar product zou hebben gebracht. In plaats van lassen is dan ook een unieke bevestigingswijze toegepast.

In een aluminium strip van 13 x 0.8 mm zijn met standaard gereedschappen uitsparingen aangebracht die na samenvoegen van de afzonderlijke strippen een onlosmakelijke verbinding vormden. Deze verbinding zorgde ervoor dat het gehele product vlak en spanningsvrij uitgevoerd kon worden en daarnaast uit kostenoverweging ook een uitkomst bleek te zijn.

Laserlassen aluminium 0.8 mm

Thalens PPS is benaderd met de vraag om voor een test een geperforeerd aluminium buisje met een wanddikte van 0.8 mm te maken. Aangezien er geen standaardbuis in deze maatvoering te krijgen was, is plaatwerk als basismateriaal genomen. Dit buisje moest daarom door en door gelast worden zonder dat er aan de binnenzijde scherpe hoeken en randen achterbleven. Met de kennis en ervaring van Thalens PPS is dit in korte termijn gelukt. De laserlas is voor aluminium zeer strak uitgevoerd: vormvastheid en maatvoering waren ruim binnen de gestelde eisen.