Home > Bedrijfsprofiel > Netwerk > Kenteq

Kenteq

Kenteq is het kennis- en adviescentrum voor technisch vakmanschap. Het doel is bij te dragen aan loopbaanontwikkeling en hoogwaardig vakmanschap in de techniek. Dit doet de organisatie door kennisoverdracht, begeleiding, training, scholing en advisering. Kenteq zoekt daarbij bewust naar samenwerking.

Thalens PPS is een van die partners waarmee samengewerkt wordt en voldoet dan ook aan de gestelde kwaliteitscriteria zoals bedoeld in artikel 7.2.10 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs en in artikel 2 en 3 van de Gezamenlijke afspraken leerwerktrajecten VMBO tussen het Ministerie van OCenW en Vereniging COLO.

Thalens PPS biedt dan ook plaats aan voor BBL en BOL leer-werkplekken en stages. Voor meer informatie over Kenteq: http://www.kenteq.nl