Home > Bedrijfsprofiel > Netwerk

Netwerk en Lidmaatschappen

Thalens PPS is lid van verschillende brancheorganisaties, namelijk Nevat GPI, FDP en de Koninklijke Metaalunie. Nevat GPI en Federatie Dunne Plaat (FDP) zijn brancheverenigingen op het gebied van metaalplaat. Het lidmaatschap bij deze verenigingen betekent dat Thalens PPS een schakel is in de bundeling, verspreiding en uitwisseling van kennis. De Metaalunie is een van de grootste brancheorganisaties in de metaalindustrie. 

Nevat GPI

De Nederlandse Vereniging Algemene Toelevering (NEVAT) is het belangrijkste netwerk van industriële toeleveranciers. Binnen de Groep Plaatverwerkende Industrie (GPI) wordt veel aandacht geschonken aan innovatie. Door deze sterk innoverende bedrijfstak is de laatste jaren zeer veel geïnvesteerd in geavanceerde bewerkingsmachines en gereedschappen. Daardoor zijn zowel de productie- als de logistieke processen verder geoptimaliseerd.

FDP Federatie Metaalplaat

De Federatie Metaalplaat (FDP) is een ketenorganisatie op het gebied van metaalplaat. De FDP draagt zorg voor de ontwikkeling, bundeling, verspreiding en uitwisseling van kennis tussen bedrijven uit de plaatketen, onderzoeksinstellingen en het onderwijs vooral op het gebied van nieuwe materialen en nieuwe productietechnieken. Ondersteund door de FDP komt de keten uiteindelijk sterker te staan in de nationale en internationale concurrentiestrijd. Innovatie en vernieuwing zijn centrale thema's. De deelnemers zijn producteigenaren (OEM-ers), plaatverwerkers, handelaren en distributiecentra, producenten van metaal (plaat en buis) en toeleveranciers aan de keten.

Koninklijke Metaalunie

De Metaalunie is met meer dan 13.000 leden de grootste brancheorganisatie van Nederland. De leden van de Koninklijke Metaalunie vormen een belangrijk kennisnetwerk waarbinnen sprake is van een wederzijdse kennisuitwisseling. De Metaalunie, en daarmee Thalens PPS, staat garant voor een brede expertise en biedt een concrete, resultaatgerichte aanpak. Thalens PPS levert op basis van de algemene voorwaarden van de Koninklijke Metaalunie. 

Kenteq

Kenteq is het kennis- en adviescentrum voor technisch vakmanschap. Het doel is bij te dragen aan loopbaanontwikkeling en hoogwaardig vakmanschap in de techniek. Dit doet de organisatie door kennisoverdracht, begeleiding, training, scholing en advisering. Kenteq zoekt daarbij bewust naar samenwerking.

Thalens PPS is een van die partners waarmee samengewerkt wordt en voldoet dan ook aan de gestelde kwaliteitscriteria zoals bedoeld in artikel 7.2.10 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs en in artikel 2 en 3 van de Gezamenlijke afspraken leerwerktrajecten VMBO tussen het Ministerie van OCenW en Vereniging COLO.

Thalens PPS biedt dan ook plaats aan voor BBL en BOL leer-werkplekken en stages. Voor meer informatie over Kenteq: http://www.kenteq.nl

Bijlagen